- Kultúra

Válás után – Mozaikcsalád Fotópályázat 2013

Mozaikcsaládnak nevezzük azt a családot, amikor legalább az egyik felnőttnek van az előző házasságából gyermeke. Magyarországon első alkalommal kerül sor ennek a témának fotópályázati kiírására. Ezt az újnak nem mondató, de egyre elterjedtebb családtípust szeretnék a kiírók bemutatni a fotó médiumának segítségével.

A fotópályázat célja a válással és az újraházasodással kapcsolatos társadalmi és családon belüli szemléletváltás elősegítése. A válás és újraházasodás tabuként kezelésének és negatív előítéleteinek megváltoztatása.

Becslések szerint ma a háztartásoknak legalább a harmada mozaik-jellegű, és több százezer kiskorú gyermek él mozaikcsaládban. Itt az ideje hát, hogy a mozaikcsaládot elismerjék a mai kor bevett együttélési formájának. A mozaikcsalád kifejezés nincs a köztudatban. Ez is azt mutatja, hogy sem a társadalom, sem az emberek nem tesznek különbséget a hagyományos (nukleáris) család és a mozaikcsalád között.

A FOTÓPÁLYÁZAT TÉMÁJA

A mozaikcsaládban élő emberek környezetének és hétköznapjainak bemutatása. A mozaikcsalád tagjai közötti kapcsolat ábrázolása. Bepillantás a mozaikcsaládok hétköznapjaiba. Mindennapi élethelyzetek rögzítése. Ünnepek a mozaikcsaládokban. Emberi viszonyok, kapcsolatok sokfélesége, csoportdinamika. Humor, tragikum és más intenzív érzések. Rávilágítani és felhívni a figyelmet az elvált szülők nehézségeire, sikereire, az új családalapítás buktatóira, azokra a kihívásokra, nehézségekre, előítéletekre, amelyekkel az elvált szülők és újraházasodott emberek szembesülnek. A képek manipulálása megengedett, amennyiben a mondanivalót, érthetőbbé, kifejezőbbé teszi.

A FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYAI

A pályázaton amatőr és hivatásos fotósok is pályázhatnak.
Pályázni fekete-fehér, színes és digitális fotóval is lehet.
A fotó mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
Minden pályázó maximum 3 fotót küldhet el, melynek szerzői jogaival rendelkezik.
A fotók témájának összhangban kell lenni a meghirdetett fotópályázat témájával.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot érvénytelennek tekinti, ha a fénykép nem felel meg a feltételeknek a meghirdetett verseny témájával kapcsolatban.
A szakmai zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem ad kiemelkedő helyezést, értékelést, ha a fénykép nem megfelelő a verseny színvonalának és minőségének.
A pályázó egyetért beküldött adatai (név, település) és pályamunkájának nyilvánosságra hozatalával.
A fotópályázat szervezője fenntartja a használati jogot a versenyben szereplő képek felett a saját igényeik szerint, (illusztrációk, oktatási segédeszközök, marketing). Ezekért a használatokért a felhasználó nem köteles jutalmat fizetni a pályázónak.
A pályázat kiírói és szervezői személyiségi és szerzői jogi kérdésekben sem jogi, sem semmilyen egyéb felelősséget nem vállal.
A szervező fenntartja a jogot, hogy díjmentesen a pályázó részére történő bármilyen ellenértéket vagy szerzői jogdíj megfizetése nélkül a pályamunkákat a honlapján és közösségi oldalán megjelentesse a pályázó nevének feltüntetésével, valamint jogosult a pályamunkák kiállítására és felhasználhatja az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes fotó kiválasztására nem objektív szempontok alapján, hanem kizárólag a bíráló zsűri szubjektív szakmai szempontjai és értékítélete alapján kerül sor.
A szervező azon pályázók felé, akik a kiválasztás során nem minősültek nyertesnek, azzal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal sem a kiválasztás szempontjai, sem egyéb bírálás során felmerülő körülmények, tények miatt.
A pályázó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa beadott képeken harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.
A zsűri által hozott eredmény a szervező megerősítése után visszavonhatatlan.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a versenyt lemondja, ha arra kényszerítő okok jelentkeznek. A verseny újbóli meghirdetése ugyanúgy fog történni, mint ahogy a verseny meg volt hirdetve. Ez azt jeleni, hogy a felhívás meg lesz hirdetve a verseny hivatalos honlapján.
A fotópályázat kiírása és a rendelkezések a fotópályázat bejelentésétől lépnek hatályba.
A pályázó a pályázat beadásával elfogadja a kiírás feltételeit a szervezők és a zsűri döntése ellen fellebbezésének helye nincs.

A NEVEZÉS MÓDJA

Nevezni az alábbi adatok megadásával lehet:

Vezetéknév, Keresztnév
Lakcím: Település (utca, házszám nélkül)
Email cím
Születési idő: Év, hónap, nap
A képek címe:
A képek rövid, 2-3 mondatos magyarázata.
Maximum 3 fotó, mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
Az adatokat és a fotókat a nevezes@mozaikcsaladok.hu címre kell küldeni.
Beküldési határidő: 2013. július 31. 24.00 óra.

FOTÓPÁLYÁZATI NAPTÁR

A fotópályázat kihirdetésének időpontja: 2013. április
Tájékoztató megbeszélés: 2013. június 9. 10. óra Helyszín: Csili Művelődési Központ Budapest, XX. kerület Nagy-Győri István u. 4-6. (Bejárat a Baross utca felől)
A fotók beküldési határideje: 2013. július 31. 24.00 óra.
A fotópályázat zsűrizése: 2013. augusztus
Kiállítás megnyitó, eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. szeptember
(A helyszín szervezés alatt).
Országos kiállítások:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok

ÉRTÉKELÉS, ZSŰRITAGOK

A pályaműveket a fotográfia és a média neves képviselői, családsegítő szakemberek bírálják el.

Eperjesi Ági – Képzőművész, Fotográfus
Erdei Krisztina – Fotográfus
Kolesza Edit – Fotográfus
Pecsics Mária – Fotográfus
Szász Lilla – Fotográfus
Varga-Villant Barbara Krea-Graf Kft.
Csőre Antal – Informatikus
Biczó Henriett – Újságíró
Bieber-Nyíri Tünde Családpedagógiai mentor
Büki Péter – Szociálpedagógus, Szociálpolitikus

FOTÓPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

I. díj: 100.000 Ft értékű ajándékcsomag
II. díj: 60.000 Ft értékű ajándékcsomag
III. díj: 40.000 Ft értékű ajándékcsomag
Érdeklődés, információ
Bieber-Nyíri Tünde
Mozaikcsaládban élők klubja
Klubvezető
Tel.: 0620-413-0485
fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu
www.mozaikcsaladok.hu