- Kultúra

Pályázat migrációs témájú dokumentumfilm megvalósítására

A Palantír Film Alapítványnak lehetősége nyílik egy rövid dokumentumfilm elkészítésére az Európai Integrációs Alap támogatásával. A 10-30 perc hosszúságú dokumentumfilm magyarországi migráns vagy migráns hátterű fiatalok életérzéseit, integrációs problémáit mutatja be: az eltérő nyelvi, vallási, kulturális gyökerekből adódó másságot, a beilleszkedés nehézségeit vagy sikereit, az identitás változását, stb. A pályázóktól kész filmterveket várnak.

A film szereplői csak „harmadik országból érkező bevándorlók” lehetnek, vagyis nem lehetnek menekültek vagy menedékkérők, illetve az Európai Unió állampolgárai (így például erdélyi magyarok sem, ukrajnaiak viszont igen).

A rövidfilm célja, hogy eredményesen használható legyen az oktatásban, képzéseken, iskolán kívüli nevelésben, elsősorban a 15-30 éves korosztály számára. Fontos, hogy a fiatalok a történettel, a film szereplőivel könnyen tudjanak azonosulni, ezáltal bevonódásuk, nyitottságuk növekedjen a bevándorlók, és általában az eltérő etnikumú, kultúrájú emberek iránt.

A filmmel szemben elvárás, hogy kerülje a propagandisztikus, didaktikus elemeket, maguk a szereplők, a történet és a filmes megfogalmazás szolgáljon a kívánt hatás elérésének eszközéül.

Olyan kész filmterveket várnak, melyek már jól átgondolt, kitalált fázisban vannak, nem csupán ötletek. Kész filmek nem pályázhatnak.

A film a Palantír Film Alapítvány gyártásában készül. A gyártásra a rendező pályázhat. A megfilmesítés jogát az Alapítvány megvásárolja, és megbízza a rendezőt, hogy az általa kiválasztott alkotók bevonásával készítse el a filmet.

A rendelkezésre álló költségvetés: bruttó 1.4 millió Ft.
A film elkészítésének határideje: 2013. szeptember 15.

Pályázati határidő: 2013. április 21. 24:00

A pályázatokat a HUpalantir@palantirfilm.huUH e-mail címre várják.

UA jelentkezéshez szükséges:

– kitöltött pályázati adatlap
– szinopszis*
– gyártási ütemterv (1/2 oldal)
– bármilyen vizuális anyag a projektről (fotók, trailer), ami már rendelkezésre áll
– a rendező önéletrajza (1/2 oldal)

U*A szinopszist az alábbi tartalommal kérik:
Projekt javaslat (1 oldal)
– téma rövid bemutatása
– fő karakter(ek) bemutatása
Filmterv (1-2 oldal)
– a film célja, műfaji meghatározása – miről is szól és miért fontos?
– a történet és az elbeszélés módja – mit látunk majd a filmen?
Rendezői koncepció (1/2 -1 oldal)
– személyes kötődés – miért pont én rendezem?
– rendezői módszerek – a terepmunka és a filmezés módszere
– rendezői elképzelések a filmnyelv használatáról – képi és hangi világ, dramaturgia stb.

A döntésről 2013. április 26-ig értesítik a pályázókat.