- Üzlet

Energetikai Fogalomtár

Energia

Az energia általános értelemben a változtatásra való képességet, a fizikában a testek pillanatnyi állapotát leíró mennyiség, állapotjelző.. Egy bizonyos állapotú fizikai rendszer energiája azzal a munka-mennyiséggel adható meg, amellyel valamilyen kezdeti állapotból ebbe az állapotba hozható. A kezdeti állapotot referencia állapotnak, vagy referenciaszintnek hívjuk.

Fajlagos Hőveszteségtényező

fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei melett kialakuló sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső-külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve. Az épület felület/térfogat arányától függ, az épület rendeltetésétől nem.

Filtráció

A légszivárgás (infiltráció) a szellőzésnek nem kívánt, nem ellenőrzött módja, amely az épület résein át megvalósuló légszivárgást jelenti és megnövekedett fűtési vagy hűtési terhelést okoz abban az esetben, ha a külső levegő bejut az épületbe és fel kell melegíteni, vagy le kell hűteni.

Hőátadás, hőátadási tényező

Hőátadás, hőátadási tényező: alfa { W/m2K: watt per négyzetméter-kelvin} A hőátadás az egymással érintkező testek közötti hőcsere. Az alfa hőátadási tényező megadja azt a hőmennyiséget, amely 1 m2 testfelület és az érintkező levegő között 1 K hőmérséklet-különbségnél kicserélődik.

Hőátbocsátási tényező

Hőátbocsátási tényező: jele: U { W/m2K (watt per négyzetméter-kelvin} A hőátbocsátási tényező a szerkezet hőtechnikai minőségének fontos, de nem az egyetlen meghatározó tényezője. Az épületszerkezetek többségének mindkét oldala levegővel érintkezik, a léghőmérsékletek különbözősége esetén a hőáram levegőből indul és levegőbe érkezik, nagysága tehát nemcsak a szerkezet vezetési tulajdonságaitól, hanem a felületeken lejátszódó hőátadástól is függ.

Hővezetési tényező

A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ, amely azt fejezi ki, mekkora hõáram halad át idõegység alatt egységnyi vastagságú, az áramlásra merõlegesen egységnyi felülettel bíró anyagon, egységnyi hõmérsékletkülönbség hatására.

Nagy általánosságban igaz az, hogy a nagyobb sûrûségû anyagok hõvezetési tényezõje nagyobb, a kisebb sûrûségû, laza – szálas vagy porózus – anyagoké kisebb.

Ingatlan

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Tudományos megfogalmazásban: ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

Összesített Energetikai Jellemző

Az összesített energetikai jellemző az épület rendeltetésszerű használatának feltételeit biztosító épületgépészeti rendszerek egységnyi fűtött térfogatra vonatkozó, primer energiában kifejezett éves fogyasztása.