- Kultúra

Filmjus pályázat Forgatókönyvírásra, filmelőkészítésre

A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre. A pályázatra fordítható összeg: 10.000.000,- Ft. A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez (terepszemle, stb.).

A pályázat formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.
Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton.
Az előző évi pályázaton díjazott művel részt venni nem lehet! Annak fejlesztett változatával sem!
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A szerződésben meg kell jelölni a pályázó bankszámla számát. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy = magánszemély)
A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

a. Kitöltött adatlap (az adatlap letölthető itt) 4 példányban
b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv 4 példányban.
c. TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).
d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).
e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board 4 példányban.
f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis (min. 3 oldal) 4 példányban.
g. Szerzői koncepció (a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója) 4 példányban.
h. Szakmai életrajz 4 példányban.
i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban, adaptáció esetén. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély – természetes személy – pályázó fizetheti be! Csak banki átutalást fogadunk el!).

A pályázat beadási határideje: 2012. október 16.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2012. október 16-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2012. december 5-ig.

Szerződést csak a pályázatban feltüntetett természetes személyekkel kötünk.

A FILMJUS ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma